[1]
R. Rebagliati, «Apuntes sobre la Fiebre de Malta en Lima», An Fac med, vol. 8, pp. 94–104, jul. 1922.