[1]
E. Escomel, «El pseudomeloe espostoi», An Fac med, vol. 4, pp. 160–163, dic. 1919.