[1]
C. Núñez, «Ensayo de PCR- RFLP–ITS2 para diferenciar especies del género Anopheles (Diptera: Culicidae) presentes en Perú», An Fac med, vol. 73, p. S35, dic. 2012.