(1)
Perspectivas De La Moda Sostenible En El PerĂº. idata 2009, 12 (2), 068-072. https://doi.org/10.15381/idata.v12i2.6128.