[1]
E. A. Polar Falcón, «EDITORIAL», Quipukamayoc, vol. 15, n.º 29, pp. 5–6, jun. 2008.