[1]
R. A. Arrarte Mera, «EDITORIAL», Quipukamayoc, vol. 17, n.º 33, pp. 7–8, jun. 2010.