(1)
Jordán A., J. C.; Pérez Z., J. Ecología térmica De Microlophus Occipitalis (Sauria: Tropiduridae) En El Bosque Seco De Llanura De Tumbes, Perú. Rev peru biol 2012, 19, 097-099.