[1]
M. Segura and A. Aliaga, “Biomasa acústica y distribución del jurel Trachurus murphyien el Perú”, Rev peru biol, vol. 20, no. 1, pp. 087–096, Apr. 2013, doi: 10.15381/rpb.v20i1.2624.